PSYKODYNAAMINEN PSYKOTERAPIA

VOIMAVARAKESKEINEN PSYKOTERAPIA

PERHETERAPIA

KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA (lyhytterapiakoulutuksessa)

KRIISITERAPIA

PSYKODYNAAMISEN PSYKOTERAPIAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUSHOIDOT

  • Pitkät ja lyhyet psykoterapiat
  • Kelan kuntoutuspsykoterapia
  • Terapian pituudesta, tiheydestä ja sisällöstä sovitaan yksilöllisesti tilanteesi ja tarpeesi mukaan.
  • Työskentelytapani on aktiivinen ja integratiivinen, erilaisia terapeuttisia lähestymistapoja ja menetelmiä hyödyntävä
  • Terapiassa painottuvat tämän hetken asiat ja tapahtumat, joissa heijastuvat myös elämän aiempien kokemusten merkitykset ja kysymykset.
  • Asiakkaan oma työskentely yhdessä terapeutin kanssa on terapiaprosessissa keskeistä.


OLEN

. vaativan erityistason psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti (VET)

. erityistason voimavarakeskeinen perheterapeutti (ET)

. kognitiivisen lyhytpsykoterapian koulutuksessa

. teologian maisteri


. Therapeia-Säätiön jäsen

. Helsingin Psykoterapiayhdistyksen jäsen

. Suomen Perheterapiayhdistyksen jäsen